Taklyft

taklyft
Vad är ett taklyft?

Många får säkert en bild av att man lyfter sitt befintliga tak men så är inte fallet. När man gör ett taklyft tar man bort det befintliga taket och bygger en ny våning på det befintliga innertaket/vindsbjälklaget. På den nya våningen byggs nya ytterväggar som i sin tur det nya taket monteras på.

Ett taklyft innebär alltså att man få en ny våning på sitt hus, och på detta sätt få ytligare kvadratmeter (boyta) till din bostad. Detta är Framför allt populärt i områden med små tomter. Många tomter i Stockholmsområdena är små, och det kan vara svårt att få bygglov att bygga ut sitt hus horisontellt. Men att få bygglov för att bygga uppåt är ofta enklare. Ett stort tips till dig som bor på en lite mindre tomt och vill ha mer boyta för familjen!

Hur går man till väga för att ta reda på om detta är möjligt med ett taklyft på just ert hem? Krångligt tänket många men så är det inte! Ta kontakt med din kommun för att se vad detaljplanen säger för din tomt och område. Det krävs alltså enbart ett samtal eller mail så kan just era drömmar vara ett steg närmre verklighet.

Ur byggtekniskt perspektiv är ett taklyft varken enklare eller svårare att genomföra än en horisontell utbyggnad. Utmaningen är att få ihop den befintliga konstruktionen med den nya som i alla tillbyggnader är det den stora utmaningen.