Tillbyggnad

Tillbyggnad
Vägen till din tillbyggnad

Från arkitekt till ett lyckat projekt!

hus i tegel med balkong
inrednings design vardagsrum

Arkitekt

När du bestämt dig för att ni ska påbörja en tillbyggnad ska du ta kontakta med en arkitekt. Det ska vara en arkitekt med erfarenhet av tillbyggnad av privatbostäder. Arkitekten kommer då undersöka detaljplanen för ditt område, och det är den som bestämmer hur du får bygga. Ut efter detaljplanen samt er vision kommer arkitekten att ta fram ritningar på din tillbyggnad, A-ritningar (arkitekt-ritningar).

Ansöka om bygglov

Detta är en tidskrävande och frustrerande process. Låt din arkitekt vara med i ansökningsprocessen. Arkitekten vet vilken information kommunen vill ha för att underlätta och därmed påskynda beslutet om bygglovet för din tillbyggnad. En viktig detalj är att du/ ni anmäler till kommunen vem din kontrollansvarige ska vara. Kontrollansvariges uppgift är att kontrollera så att bygglovet samt konstruktionen följs av byggaren.

Konstruktionsritningar

Nästa steg är Konstruktionsritningar. Dessa ritningar tas fram av en konstruktör som ritar på alla bärande delar som behövs för att genomföra er tillbyggnad. Vi samarbetar med konstruktörer så vi kan hjälpa samt vägleda er med det om ni inte har den delen själva.

Entreprenör

För att få ett pris på utförandet av er tillbyggnad. Tänk på att kontakta ett byggföretag med erfarenhet av liknande projekt, samt kan påvisa en god ekonomi och nöjda kunder under den närmsta perioden. Samt att när ni väl kontaktar byggaren för offert att ni har alla underlag med er så det bli en tydlighet vad ni vill skapa och vad byggaren ska lämna offert på!

Nu har byggaren alla

underlag som krävs för er tillbyggnad och nu kan dom sätta full fart med att räkna på vad det kommer att kosta för er att genomföra er tillbyggnad i en tydlig offert där ni vet vad som ingår.

Färdigställandeskydd

Oavsett vilket byggföretag du väljer att arbeta med, se till att skriva ABS 18 kontrakt med samt se till att byggaren tecknar ett färdigställandeskydd. Många kommuner i Stockholm kräver idag att det finns på plats innan ni startar med er tillbyggnad.

Ansök om startbesked

När byggaren är avtalad och klar samt konstruktions & arkitekt-ritningar är på plats, er kontrollansvariga är påkopplad i projektet ska du till sist men inte minst ansöka om startbesked hos kommunen och när du fått det startas bygget upp och er nya tillbyggnad börjar ta form. 

Vi kör igång

När du kommer till oss så får du offert från två byggföretag i Stockholm som har allt ni behöver för att ta sig an er tillbyggnad / byggprojekt från start till mål. Vi har ett brett kontaktnät med både arkitekter och konstruktörer som jobbat mycket med tillbyggnader / renoveringar och hela processen där till. Vi har allt samlat undret ett tak för att ni ska lyckas med ert projekt!